ExpertiseBegeleiden KMO's in de chemische sector (met SEVESO-problematiek) die hun organisatie wensen te optimaliseren of klaarmaken voor een verdere expansie met als doel:

  • Effectiever en efficiĆ«nter gebruik van de beschikbare middelen
  • Beheersmatige vereenvoudiging
  • Responsabilisering en betrokkenheid vergroten
  • Versterken interne expertises aangevuld met de juiste externe partners

De begeleiding kan de verschillende stappen omvatten:
  • Doorlichting & rapportage
  • Bepalen plan van aanpak
  • Implementatie: hoe?, milestones en timing
  • Opvolging en bijsturing